uw Energie Prestatie Adviseur

direct naar:
Energielabel
Energiebesparingsadvies
Thermografie
Zonnepanelen

Energie besparen is verstandig - want het leven is al duur genoeg. U was verplicht om bij verkoop of verhuur van een woning een Energielabel te leveren. U mag dat nu zelf doen. Wij helpen u daar graag bij, valideren dit label voor u. Het is echter verstandig om meteen een besparingsadvies te vragen, zodat u niet alleen weet in welke energieklasse uw woning valt maar ook op welke wijze u zinvol en betaalbaar energie kunt besparen. Met onze kritische en analytische instelling bent u zeker van een zinvol advies!

Voor inwoners van de Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat is de validatie van uw doe-het-zelf label GRATIS.
Het gaat dan om de postcodegebieden 9213 de Wilgen, 9214 Smalle Ee en 9204 Buitenstvallaat.
Tik voor uw gratis validatie in het zoekveld "GRID" in als u bij de stap bent aangeland waar u uw erkend deskundige moet kiezen.
We verstrekken, indien u dat wenst, ook een gratis beknopt energiebesparingsadvies.
Voor inwoners van 1398 Muiden en 1399 Muiderberg geldt dat onder bepaalde voorwaarden ook.
Belt u even om te zien of u aan die voorwaarden voldoet. Anders ontvangt u onze factuur.
Als u meteen aan de slag wil, download hier dan onze instructie.Het Oude Energielabel:
als u dat al heeft dan heeft u géén doe-het-zelf label nodig.
Energielabel
Het laten opstellen van een energielabel voor woningen was vanaf 2008 wettelijk verplicht wanneer een woning verkocht of verhuurd gaat worden. Het vertelt de aspirant koper of huurder hoe energiezuinig de woning - vergeleken met soortgelijke woningen - is en wat daar aan kan worden verbeterd. Tot nog toe stelde deze verplichting weinig voor, door het ontbreken van sancties. Vanaf 2015 kunt u echter eenvoudig een doe-het-zelf energielabel maken. Hoe, leest u hier in een overheidsfolder.
De door uzelf ingevoerde gegevens moeten door een "erkend deskundige" gevalideerd worden alvorens dit label rechtsgeldig is. Wij zijn zo'n "erkend deskundige".
Het doe-het-zelf label is verplicht als u uw woning verkoopt. Als het label ontbreekt bij verkoop riskeert u een boete van 405 euro.

Het energielabel was vaak een ondeugdelijk product, zo ongeveer een kwart ervan is foutief. Indien sanctie op het ontbreken ervan worden ingevoerd zullen woningbezitters tegen de laagst mogelijke kosten aan deze verplichting willen voldoen. Dat zet uiteraard nog meer de kwaliteit van het geleverde werk onder druk. Dat was één van de redenen om het ook onnauwkeurige doe-het-zelf label in te gaan voeren. Dit label is zo globaal dat u er nog minder aan heeft dan aan het vorige label.

Naast het energielabelklasse (A t/m G), het "Standaardenergieverbruik" en de "Energie-Index", bevatte het energielabel ook informatie over potentiële verbetermogelijkheden waardoor kopers en huurders beter worden geïnformeerd. Echter, uiterst summier, en zeker niet altijd van toepassing op uw woning. En het standaardenergie verbruik zat er ook vaak tot een factor twee naast, voornamelijk door een van de "standaard" afwijkend gebruik van de woning. En het doe-het-zelf label verstrekt wijselijk deze informatie in het geheel niet.


Energiebesparingsadvies
U vraagt zich natuurlijk af wat u daar als verkoper en als koper daar dan aan heeft. Niet zo heel veel, denken wij ook, en daarom is het verstandig een besparingsadvies te laten opstellen. U krijgt dan een gedegen advies voor woningverbetering, en aan voorspelling van uw kosten en besparingen.

Wij doen dan de woningopname altijd met z'n tweeën: een inspecteur en een controleur. Ook het computer ondersteund verwerken van de woninggegevens wordt gecontroleerd.
Bovendien stijgt het technisch niveau van ons ingenieursbureau ver uit boven het gemiddelde niveau van energielabel verstrekkers. Indien van toepassing zullen wij u adviseren over maatregelen om uw woning tegen relatief lage kosten te verbeteren, zodat uw woning beter verkoopbaar wordt.

Bij dit advies worden de besparingsmogelijkheden in een specifieke bewonerssituatie worden doorgerekend. Tijdens de woningopname wordt er tijd besteed aan details en vindt er een gesprek plaats met de bewoner. Het eindresultaat is een uitgebreid rapport waarin één of meerdere verbeterscenario's zijn opgenomen. Niet alleen op energetisch rendement, maar ook op terugverdientijd. Er wordt gekeken naar installatietechnische en bouwkundige aspecten en ook naar binnenmilieu en comfort. Het advies voldoet aan door de overheid eerder vastgestelde eisen. Een energiebesparingsadvies is aan te raden bij verbouwplannen, een hoge energierekening en binnenklimaatklachten.
Hier ziet u een voorbeeld van zo'n uitgebreid rapport.

Indien gewenst verstekken wij graag een beknopt advies. Wij sommen dan de meest voor de handliggende verbeterpunten op aan uw woning, en verstrekken daarover objectieve informatie. Deze dienst is in het algemeen gratis, zie kader hierboven.
Hier ziet u een voorbeeld van zo'n beknopt advies.

Thermografie
Met behulp van een infra-rood camera kunnen wij een foto maken van alle gevels van uw huis. Daarmee kunt u vaststellen waar u precies warmte verliest. Op die plekken kunt u het meest effectief isoleren. Daarmee rendeert uw investering optimaal. Zo kan een tochtstrip of radiatorfolie eerder terugverdiend zijn dan kostbare maatregelen. We kunnen van nieuwe en bestaande isolatie vaststellen of zij correct is aangebracht, van oude isolatie vaststellen of zij nog functioneert, of misschien deels vergaan is, vochtproblemen localiseren, en uiteraard ook de ligging van uw vloerverwarmingsbuizen vastleggen, en eventuele problemen daarmee opsporen, kortom, de lijst is onuitputelijk. Thermografie is de stethoscoop van de huizendokter! Moeilijk bereikbare plaatsen inspecteren wij met behulp van endoscoop.
U ziet hier een voorbeeld van een thermografisch rapport.

Zonnepanelen
Dezelfde deskundige en kritische instelling vind u terug bij onze advisering inzake zonnepanelen ten behoeve van electriciteitsopwekking (PV-cellen). Deze zijn nu dusdanig goedkoop dat ook zonder subsidie de investering de moeite waard is, wij kunnen u bij een verstandige keuze begeleiden. Daarbij houden wij bijvoorbeeld rekening met de ligging van uw huis, beschaduwing, adviseren over een geschikte uitvoering van de PV-cellen, een optimale plaatsing en omvang, etc.
In plaats van dat wij u zoveel mogelijk PV-panelen adviseren - zoals leveranciers veelal doen - gaan wij na wat voor u de optimale hoeveelheid is, en welke panelen in aanmerking komen, om tot een zo hoog mogelijk rendement te komen.
Als u een elektrische auto heeft ligt het nog meer voor de hand zonnepanelen te nemen, en deze aan te passen aan uw behoefte.
Hier leest u meer over intelligente laadsystemen voor uw elektrische auto.

Akoestische metingen
Isolatie heeft ook akoestische consequenties, die vaak de doorslag kunnen geven. We kunnen bijvoorbeeld adviseren of uit oogpunt van gevellawaaibelasting akoestisch geïsoleerd glas zinvol is, en een keuze maken voor bepaalde isolatiematerialen, of vooraf en achteraf een indicatieve meting doen om het effect van isolatie te beoordelen, of een woning 'stiller' maken door het toepassen van bepaalde isolatie technieken.

Onze tarieven voor particulieren:
Voor het valideren van uw Energielabel : € 99 incl. BTW, gratis voor doelgroepen.
Wanneer voor het valideren van een label een huisbezoek noodzakelijk is, wordt daarvoor ons normale uurtarief extra aangerekend.
Voor een standaard energybesparingsadvies : € 240,00 excl. BTW (€ 290,40 incl. BTW)
Thermografie: € 120,00 excl. BTW (€ 145,20 incl. BTW) per advies/rapport, uitgaande van een (extra) tijdsbesteding van twee uur.
Bijkomende adviezen: € 60,00 excl. BTW (€ 72,60 incl. BTW) per uur

Voor gecompliceerde, ongebruikelijke of groter dan gemiddelde woningen kunnen we een toeslag verlangen.
Reiskosten in overleg, of volgens onze prijslijst.
Een standaard energiebesparingsadvies houdt in: verstrekken van een (uitgebreide) vragenlijst aan de eigenaar, woningopname van een gemiddelde (rijtjes)woning, computer ondersteund uitwerken, en het verstrekken van een uitgebreid rapport.
Een voorbeeld vindt u hier
Voor deze werkzaamheden is één dagdeel beschikbaar, voor bijkomende werkzaamheden, adviesgesprekken, uitwerken hiervan, etc. geldt een uurtarief van € 60,00 excl. BTW (€ 72,60 incl. BTW). Uren worden naar boven op halve uren afgerond.
Levertijd van een advies: in het algemeen binnen een week.

terug naar de startpagina