GRID Consult

Tarieven / Tarifs


excl BTW / ex. VAT:
Adviezen aan instellingen en bedrijven / Consultancy for corporations: € 135 per uur voor kortlopende opdrachten /
per hour for short term assignments
€ 110 per uur voor langlopende opdrachten /
per hour for long term assignments
minimaal declaratiebedrag
/ minimum fee €1080
Alleen voor Nederlandse opdrachtgevers:
Adviezen aan particulieren (energiebesparingsadvies): € 60 per uur
Validatie Energielabel (standaard): € 99 (inclusief BTW)
Energiebesparingsadvies (standaard): € 240
Meerwerk: € 60 per uur
Verplaatsingen: € 30 per uur plus € 0,30 per km

Coulancehalve kan bij uitzondering aan Stichtingen en Verenigingen met ideλle doelstellingen het tarief dat geldt voor particulieren aangerekend worden.

In bijzondere gevallen kan van deze tarieven afgeweken worden.

terug naar boven

terug naar de startpagina
Should you have any queries, please feel free to contact us.
Indien u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.
date: august 2017