(to EN-text)

BEDRIJFSDOEL:

Om de doelmatigheid van kapitaalinvesteringen te verbeteren is het bedrijf GRID Consult opgericht. De onderneming houdt zich nu voornamelijke bezig met contra-expertises: bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparingsbeleid, ruimtelijke ordening, en verkeersystemen. Voorbeelden vindt u hier.

INLEIDING:

GRID Consult leverde diensten op het gebied van projectdefinitie en -management. Ons doel is bij te dragen aan een verbetering van de kwaliteit van uw project. Daartoe leveren we een 'derde opinie', die los staat van de opvattingen van zowel de klant als leverancier. Daartoe observeren we, en onderzoeken we. Onze kracht is ons vermogen om het verloop van een project te herdefiniŽren op basis van waarnemingen die vaak verborgen blijven voor diegenen die direct bij het project betrokken zijn. Deze nemen vaak waar vanuit hun 'eigen centrum' en zijn daarmee onbewust bevooroordeeld. Ook zijn betrokkenen vaak niet in een positie de suggestie te doen het project wezenlijk te wijzigen wanneer dat wenselijk is.

De laatste jaren zijn we echter meer en meer gespecialiseerd in het leveren van voorstellen en contra-expertises met betrekking tot overheidsprojecten, bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparingsbeleid, ruimtelijke ordening of verkeerssystemen. Een voor de handliggende toepassing is de rationele verbetering van politieke besluitvormingstrajecten. De kwaliteit van ons werk was veelal aanleiding voor de overheid haar beleid te wijzigingen, of leidde tot bemoeienis van de tweede kamer met voorgenomen beleid.
Met vriendelijke groet,
Ir. Jan Bovenlander
terug naar de startpagina
Neem contact op voor nadere inlichtingen:

august 2017
(naar NL-tekst)

COMPANY TARGET:

In order to assist any organization to effectively start and follow up capital investment projects the company GRID Consult has been incorporated.

PREFACE:

GRID Consult used to render services in project definition and management. Our goal is to help to enhance the quality of your project: by offering a "third opinion" apart from the clients and vendors point of view. We are observing and investigating. Our strenght is our capability to (re-)define project developments based on observations that often remain hidden for those who were directly involved. These parties make their observations from 'their centre' and are therefore biased. Moreover, they are often not in a position to make suggestions to re-define projects even when desirable.

Sincerely,
Ir. Jan Bovenlander
back to our homepage
Should you have any queries, please feel free to contact us:

date: august 2017